התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק י -

פסוק יט

שיתוף
ואהבתם, את-הגר:  כי-גרים הייתם, בארץ מצריים. 

הקבה מצווה אותנו לאהוב את הגרים עמנו- גר תושב החי עימנו בארץ, וגר צדק המקבל עליו את מצוות אלוהינו; ולא לשכוח כי אסור לנו להתאכזר לשונים מאיתנו, כפי שעוללו לנו במצרים.