התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק יא -

פסוק א

שיתוף
ואהבת, את יהוה אלוהיך; ושמרת משמרתו, וחוקותיו ומשפטיו ומצוותיו--כל-הימים.