התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק יא -

פסוק ז

שיתוף
כי עיניכם הרואות, את-כל-מעשה יהוה הגדול, אשר, עשה. 

ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום ויברכך