התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק יא -

פסוק יב

שיתוף
ארץ, אשר-יהוה אלוהיך דורש אותה:  תמיד, עיני יהוה אלוהיך בה--מראשית השנה, ועד אחרית שנה. 

אם הבנים דמחה הללויה