התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק יא -

פסוק יד

שיתוף
ונתתי מטר-ארצכם בעיתו, יורה ומלקוש; ואספת דגנך, ותירושך ויצהרך. 

מטר - זהו שם מיוחד שאחותי חשבה עליו ואני ואשתי השתמשנו בו לבתנו השניה שנולדה ב-20.2.13