התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק יא -

פסוק יח

שיתוף
ושמתם את-דבריי אלה, על-לבבכם ועל-נפשכם; וקשרתם אותם לאות על-ידכם, והיו לטוטפות בין עיניכם. 

קדוש קדוש קדוש ה' צבאות מלאו כל הארץ כבודו