התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
הבל הבלים אמר קוהלת, הבל הבלים הכול הבל. 

אמת לאמיתה!