התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק א -

פסוק ג

שיתוף
מה-יתרון, לאדם:  בכל-עמלו--שיעמול, תחת השמש. 

בסופו של הדבר אין לאדם יתרון לעבודה הקשה