התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק א -

פסוק ד

שיתוף
דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. 

המשפט מביע את נצחיותו של הטבע, של כדור הארץ לעומת קטנותו של האדם בפרספקטיבה של זמן.