התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק א -

פסוק ו

שיתוף
הולך, אל-דרום, וסובב, אל-צפון; סובב סובב הולך הרוח, ועל-סביבותיו שב הרוח. 

התנועה האינסופית שהיא חיינו