התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
מה-שהיה, הוא שיהיה, ומה-שנעשה, הוא שייעשה; ואין כל-חדש, תחת השמש. 

דווקא אל מול קביעה דטרמיניסטית שכזו עולה התקווה לעתיד טוב יותר כיוון שקיימת נקודת אור במחזוריות. הקושי שאנחנו חווים כבר נחווה בעבר ונוצח, ותקופות טובות באו בעקבותיו.