התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק א -

פסוק יא

שיתוף
אין זכרון, לראשונים; וגם לאחרונים שיהיו, לא-יהיה להם זיכרון--עם שיהיו, לאחרונה. 

קוהלת - פרק א - פסוק יא
אֵין זִכְרוֹן לָרִאשֹׁנִים וְגַם לָאַחֲרֹנִים שֶׁיִּהְיוּ לֹא יִהְיֶה לָהֶם זִכָּרוֹן עִם שֶׁיִּהְיוּ לָאַחֲרֹנָה:

זא לאנשים לא ניתנת האפשרות לזכור את מאורעות הראשית (ראשית-העולם) שבפועל חוו במהותם, וגם את מאורעות האחרית (התגלות האלוהים, המשיח בעולם וכל המשתמע מכך) שיחוו בפועל, גם אותן ישכחו בסוף האחרית. -בן עמי שטיינוורף (ל נ צ ח)
http://mybible.org.il/veterans/index.php?option=com_content&view=article&id=21628&Itemid=52