התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק א -

פסוק יד

שיתוף
ראיתי, את-כל-המעשים, שנעשו, תחת השמש; והנה הכול הבל, ורעות רוח. 

הבל הבלים אמר קוהלת אך גם אמר סוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כלום סתירה בכאן?!