התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק א -

פסוק טז

שיתוף
דיברתי אני עם-ליבי, לאמור--אני הנה הגדלתי והוספתי חכמה, על כל-אשר-היה לפניי על-ירושלים; וליבי ראה הרבה, חכמה ודעת. 

כי כמדברים עם החב עם עצמך פנימה אתה נוגע בחכמה האלוקית כשאתה מדבר רק החוצה אתה לא נוגע ולא מגיע לחכמה האלוקית