התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ב -

פסוק א

שיתוף
אמרתי אני בליבי, לכה-נא אנסכה בשמחה וראה בטוב; והנה גם-הוא, הבל. 

אם לשמוח ולראות טוב - גם הוא הבל
הווה אומר שגם ההפך - הבל
אז מעדיף להמשיך לשמוח ולראות טוב !