התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ב -

פסוק ב

שיתוף
לשחוק, אמרתי מהולל; ולשמחה, מה-זו עושה. 

כי אני אוהבת שמחת חיים .