התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ב -

פסוק ד

שיתוף
הגדלתי, מעשיי:  בניתי לי בתים, נטעתי לי כרמים. 

love it