התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ב -

פסוק ו

שיתוף
עשיתי לי, בריכות מים--להשקות מהם, יער צומח עצים. 

שהפסוק מסמל את הסיוע המשב'י למדינות מתפתחות