התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ב -

פסוק ח

שיתוף
כנסתי לי גם-כסף וזהב, וסגולת מלכים והמדינות; עשיתי לי שרים ושרות, ותענוגות בני האדם--שידה ושידות. 

עושר זה לא אושר