התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ב -

פסוק ט

שיתוף
וגדלתי והוספתי, מכול שהיה לפניי בירושלים; אף חכמתי, עמדה לי. 

קהלת