התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ב -

פסוק יא

שיתוף
ופניתי אני, בכל-מעשיי שעשו ידיי, ובעמל, שעמלתי לעשות; והנה הכול הבל ורעות רוח, ואין יתרון תחת השמש. 

מי ייתן ונשכיל