התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ב -

פסוק יב

שיתוף
ופניתי אני לראות חכמה, והוללות וסכלות:  כי מה האדם, שיבוא אחרי המלך, את אשר-כבר, עשוהו.