התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ב -

פסוק יד

שיתוף
החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך; וידעתי גם-אני, שמקרה אחד יקרה את-כולם. 

חרף הייאוש הזועק מסוף הפסוק, שהרי מקרה אחד יקרה את-כולם, את כולנו, קהלת מנחיל בו ערך אוניברסלי ראשון במעלה. ידע, חכמה וסקרנות הינם המנוע של האנושות, האור אותו על האדם לראות כל ימי חייו.