התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ב -

פסוק טז

שיתוף
כי אין זכרון לחכם עם-הכסיל, לעולם:  בשכבר הימים הבאים, הכול נשכח, ואיך ימות החכם, עם-הכסיל. 

ידע הוא כח, ידע הוא ערכים. אך עם זאת יש לזכור, כי לא על הידע לבדו נחשב האדם. כי ישכח החכם עם הכסיל. תן משמעות לחייך, חיה אותם במלואם, כי כשהכל ישכח ונמחה מעל פני האדמה, לא תהיה משמעות להבדל בינך לבין העני, הכסיל וכו'.