התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ב -

פסוק יח

שיתוף
ושנאתי אני את-כל-עמלי, שאני עמל תחת השמש:  שאניחנו, לאדם שיהיה אחריי.