התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ב -

פסוק יט

שיתוף
ומי יודע, החכם יהיה או סכל, וישלט בכל-עמלי, שעמלתי ושחכמתי תחת השמש; גם-זה, הבל.