התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ב -

פסוק כ

שיתוף
וסבותי אני, לייאש את-ליבי--על, כל-העמל, שעמלתי, תחת השמש. 

עוד מעט קהלת נגמר