התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ב -

פסוק כד

שיתוף
אין-טוב באדם שיאכל ושתה, והראה את-נפשו טוב בעמלו; גם-זו ראיתי אני, כי מיד האלוהים היא. 

אין כמו קהלת