התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ב -

פסוק כה

שיתוף
כי מי יאכל ומי יחוש, חוץ ממני.