התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ג -

פסוק א

שיתוף
לכול, זמן; ועת לכל-חפץ, תחת השמיים. 

יש לשמור על אורך רוח, ומתוך האמונה לדעת שלכל דבר זמן משלו