התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ג -

פסוק ב

שיתוף
        עת ללדת,        ועת למות;          עת לטעת,        ועת לעקור נטוע.