התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ג -

פסוק ג

שיתוף
        עת להרוג        ועת לרפוא,          עת לפרוץ        ועת לבנות.

תקומת מדינת ישראל