התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ג -

פסוק ד

שיתוף
        עת לבכות          ועת לשחוק,          עת ספוד         ועת רקוד.

כל דבר, טוב ורע, בא מה' ורק צריך להאמין