התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ג -

פסוק ה

שיתוף
        עת להשליך אבנים,        ועת כנוס אבנים;          עת לחבוק,         ועת לרחוק מחבק.

אני סבורה שלכל דבר יש עת, וכל דבר טוב בעיתו!!!