התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ג -

פסוק ו

שיתוף
        עת לבקש         ועת לאבד,          עת לשמור        ועת להשליך.