התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ג -

פסוק ז

שיתוף
        עת לקרוע        ועת לתפור,          עת לחשות        ועת לדבר.