התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ג -

פסוק ט

שיתוף
        מה-יתרון, העושה, באשר, הוא עמל. 

עשייה בעמל טובה