התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ג -

פסוק יא

שיתוף
את-הכול עשה, יפה בעיתו; גם את-העולם, נתן בליבם--מבלי אשר לא-ימצא האדם את-המעשה אשר-עשה האלוהים, מראש ועד-סוף. 

כבר עשרים ושבע שנים שאני נושאת את הפסוק הזה בלב, ומאמינה שאלוהים נאמן לדברו ויעשה כול דבר קשה או אתגרי לברכה ויפה בזמן שלו.