התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ג -

פסוק יג

שיתוף
וגם כל-האדם שיאכל ושתה, וראה טוב בכל-עמלו--מתת אלוהים, היא. 

איש איש ויכולתו הוא להפעיל את הה' שבתוכו.