התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ג -

פסוק יד

שיתוף
ידעתי, כי כל-אשר יעשה האלוהים הוא יהיה לעולם--עליו אין להוסיף, וממנו אין לגרוע; והאלוהים עשה, שייראו מלפניו. 

כאישה מאמינה אני סבורה שהאמונה נותנת לנו כוח כחברה כלאום כעם כמדינה אדם ללא אמונה הוא חלש רוחנית שאלוקים ישמור על משפחתי וכל חברי ומוקירי אמן