התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ג -

פסוק יז

שיתוף
אמרתי אני, בליבי--את-הצדיק ואת-הרשע, ישפוט האלוהים:  כי-עת לכל-חפץ, ועל כל-המעשה שם. 

הפסוק אומר למעשה שאין לנו ידע לבחון את מהלכיו של בורא עולם. הצדיק ייתכן שרע לו - כי יש במצבו משהו שמזכך אותו ולהיפך לרשע טוב עכשיו ואין הוא יודע מה יילד יום.
אנו בני האדם רואים רק עד נקודה מסויימת ואילו לבורא עולם יש תוכנית כוללת בה אנשים נופלים מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, וזה כואב הרבה יותר...