התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ג -

פסוק כא

שיתוף
מי יודע, רוח בני האדם--העולה היא, למעלה; ורוח, הבהמה--היורדת היא, למטה לארץ.