התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ד -

פסוק א

שיתוף
ושבתי אני, ואראה את-כל-העשוקים, אשר נעשים, תחת השמש; והנה דמעת העשוקים, ואין להם מנחם, ומיד עושקיהם כוח, ואין להם מנחם. 

שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי וצידקתי להיגלות