התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ד -

פסוק ב

שיתוף
ושבח אני את-המתים, שכבר מתו--מן-החיים, אשר המה חיים עדנה. 

שבח אני את המתים שהרי מתו ולא ראו את הפורענות שבאה לאחר מותם