התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ד -

פסוק ג

שיתוף
וטוב, משניהם--את אשר-עדן, לא היה:  אשר לא-ראה את-המעשה הרע, אשר נעשה תחת השמש.