התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ד -

פסוק ט

שיתוף
טובים השניים, מן-האחד:  אשר יש-להם שכר טוב, בעמלם. 

בזכות שיתוף הפעולה עם האחר לצורך השגת מטרה משותפת.