התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ד -

פסוק י

שיתוף
כי אם-ייפולו, האחד יקים את-חברו; ואילו, האחד שייפול, ואין שני, להקימו. 

אם כל אחד יהיה רק לעצמו - ניפול.
אנחנו צריכים להיות מאוחדים!