התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ה -

פסוק א

שיתוף
אל-תבהל על-פיך וליבך אל-ימהר, להוציא דבר--לפני האלוהים:  כי האלוהים בשמיים ואתה על-הארץ, על-כן יהיו דבריך מעטים. 

הוא יודע יותר טוב ממך מה טוב לך. תבקש שיהיה טוב ושתזכה להבין זאת בעיקר. ושתוק!