התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ה -

פסוק ג

שיתוף
כאשר תידור נדר לאלוהים, אל-תאחר לשלמו--כי אין חפץ, בכסילים:  את אשר-תידור, שלם. 

כאשר אתה נודר לבורא הינך חייב לשלם בעבור הנדר הזה