התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ה -

פסוק ד

שיתוף
טוב, אשר לא-תידור--משתידור, ולא תשלם.